1000007

Φυσιοκρατική ευφυϊα

1000007

Βιωσιμότητα του περιβάλλοντος

Χαρούμενη φάρμα Μοντεσσόρι

Ηλικία 2-4

Τα πρώτες γνώσεις για τη φάρμα!

1000007

Φυσιοκρατική ευφυϊα

1000007

Ζωντανή ύλη

Έντομα Μοντεσσόρι

Ηλικία 5-8

Κατασκεύασε και ανακάλυψε την ανατομία τους!

1000007

Φυσιοκρατική ευφυϊα

1000007

Κυκλικό και γραμμικός χρόνος

Τι ώρα είναι;

Ηλικία 5-10

Οι ώρες και το πρόγραμμα της ημέρας

1000007

Φυσιοκρατική ευφυϊα

1000007

Κυκλικό και γραμμικός χρόνος

Γύρω γύρω οι εποχές

Ηλικία 3-6

Ανακάλυψε τον κυκλικό χρόνο!