Το πρώτο μου παζλ Μοντεσσόρι

Ηλικία 2-4

Παιχνίδι συντονισμού των αισθήσεων

Μετά τη συναρμολόγηση του παζλ με κομμάτια από χοντρό χαρτόνι, τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν εισάγοντας τα ξύλινα ζώα στα σωστά μέρη. Το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά που είναι κατάλληλα για πολύ μικρά παιδιά.

Ικανότητες

1000041

Αφή και χειριστική ικανότητα

Ανάπτυξη των αισθήσεων - Απτική ευαισθησία - Ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων - Αναγνώριση των σχημάτων και των ζώων

Οδηγίες και συμβουλές

EL - οδηγίες.pdf

Το πρώτο μου παζλ Μοντεσσόρι

Ευφυΐες που εμπλέκονται

Intelligenza linguistica
Γλωσσική

100

Intelligenza spaziale
Χωρική

75

Intelligenza logico-matematica
Λογική-Μαθηματική

75

Intelligenze personali
Προσωπική

50

Intelligenza naturalistica
Φυσιοκρατική

50

Intelligenza corporeo-cinestetica
Σωματική-Κιναισθητική

25

Intelligenza musicale
Μουσική

0

Προτείνουμε επίσης

Accetto l'utilizzo dei cookie. Informazioni